Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Planer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandlingöppnas i nytt fönster

Utvecklingsområden

Under läsåret 16/17 kommer vi att arbeta specifikt med dessa utvecklingsområden:

  • Läslyftet - samtliga lärare (utom mattelärarna) gör läslyftet tillsammans för att utveckla lärandet i alla ämnen
  • Mattelyftet - samtliga mattelärare gör mattelyftet tillsammans för att utveckla intresset för matematik och för att öka lärandet
  • Särskilt stöd och extra anpassningar - samtliga pedagoger arbetar tillsammans i lärlaget med ämnet särskilt stöd och extra anpassningar. De tittar på lagtexter, Bergskolans rutiner, nationella exempel samt exempel från vår skola.

Resultat

Skolverkets Internetbaserade resultat- och kvalitetsinformationssystem (SIRIS), innehåller en mängd information om skolors resultat och kvalitet. Här hittar du statistik om elever, lärare, resultat och kostnader i grund- och gymnasieskolan. I databasen finns även samlat olika dokument som beskriver kvalitetsutvecklingen i kommuner och skolor samt olika analyser och utvärderingar. Du kan hitta information på nationell nivå och på kommunal och skolnivå.

Här hittar du samlad statistik från Bergskolan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster