Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Planer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Utvecklingsområden

Under läsåret 18/19 kommer vi att arbeta specifikt med dessa utvecklingsområden:

  • Tillgänglighet
  • Språkbruk och jargonger
  • Elevinflytande

Resultat

Skolverkets Internetbaserade resultat- och kvalitetsinformationssystem (SIRIS), innehåller en mängd information om skolors resultat och kvalitet. Här hittar du statistik om elever, lärare, resultat och kostnader i grund- och gymnasieskolan. I databasen finns även samlat olika dokument som beskriver kvalitetsutvecklingen i kommuner och skolor samt olika analyser och utvärderingar. Du kan hitta information på nationell nivå och på kommunal och skolnivå.

Här hittar du samlad statistik från Bergskolan.länk till annan webbplats