Elevinflytande, föräldrasamverkan

På Bergskolan arbetar vi för att elever, föräldrar och skola ska samverka för att skapa en så bra miljö som möjligt för våra elever.

Elevrådet består av en eller två elev-representanter från varje klass. Som stöd har de två lärare. Elevrådet träffas regelbundet under läsåret och elevrådsrepresentanterna har en stående punkt under de mentorsträffar som alla klasser har varje vecka.

På skolan har vi ett Bergskoleråd som består av föräldrarepresentanter från alla klasser. Bergskolerådet träffas tillsammans med en lärarepresentant, rektor och skolhandläggare tre gånger per läsår.