Lokala elevhälsan

Den lokala elevhälsan (LEH) på Bergskolan arbetar för att skapa en miljö som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Vi arbetar även åtgärdande för att röja undan hinder för varje elevs lärande och utveckling.

Gruppen arbetar med mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, t ex skolans värdegrund, arbetet mot diskriminering, trakasseriar och kränkningar samt för att främja likvärdig behandling. Vi verkar även för att samhälle utan tobak och andra droger.

Vårt motto är: "När man lär sig mår man bra"

Skolans lokala elevhälsa består av:

Skolsköterska Marita Vall
Studie- och yrkesvägledare Peter Möller
Kuratorerna Pia Edeskär och Lisa Johansson
Speciallärare Johan Henriksson
Specialpedagog Johan Algander
Rektor Lizette Råberg

Kontaktuppgifter hittar du under Personal

I den centrala elevhälsan (CEH) finns även följande proffessioner att tillgå:

Skolläkare
Skolpsykolog
Specialpedagoger med spetskompetens

Skolverket angående elevhälsalänk till annan webbplats