Rutiner

Här kan ni läsa om våra rutiner gällande frånvaro, ledighetsansökan och överlämnande mellan olika skolformer

Sjukanmälan / frånvaro:

Anmälan sker till fritids 45 72 18 kl. 06:30- 07:50
eller till personalrummet 45 72 15 före 08:00

Ledighetsansökan:

I förskoleklass meddelar man ledighet till ansvarig pedagog.

Grundskoleelever söker ledigt hos rektor.

Överlämningsrutiner (mellan skolformer / till annan skola):

Överskolningsplan förskola/förskoleklass:

Syfte: Att det ska bli en så smidig övergång som möjligt för barnet.

Februari: Information till föräldrar för höstens nya förskoleklassbarn.
Maj: Pedagoger från förskoleklass besöker barngrupperna.
Maj-juni: Barnen från förskolan besöker skolan vid två tillfällen.

Överlämningsrutiner när elev flyttar till annan skola:

Lämnande pedagog tar kontakt med den nya skolan för överlämnandesamtal.​

Överlämningsrutiner när elev kommer från annan skola:

Mottagande pedagog har kontakt med den överlämnande skolan.​

Överlämningsrutiner från år sex till år sju:

Överlämning sker vid överlämnandekonferens.