Rektorn har ordet

Fredrik Johansson heter jag som är rektor på Benzeliusskolan. Vi som jobbar här har som vårt främsta mål att skapa en skolmiljö som ger eleverna goda förutsättningar för trivsel, lärande och personlig utveckling. Benzeliusskolan ska ge alla elever möjligheter att nå målen i läroplan och kursplaner.

Lärandemiljön på Benzeliusskolan ska vara trygg, stödjande och uppmuntrande. Hos oss ska det finnas en tydlighet kring mål och undervisningsinnehåll. Våra elever ska med egna ord kunna förklara vad undervisningen syftar till samt veta vilka prestationer som krävs för att uppnå mål-och kunskapskrav.

Vårt pedagogiska förhållningssätt handlar om att ta fram och utveckla våra elevers nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende. Vi på Benzeliusskolan jobbar aktivt med detta, vilket våra duktiga elever är ett bevis på. Eleverna på Benzeliusskolan får en varierad undervisning både när det gäller arbetssätt och material. Benzeliusskolan ska ligga i framkant när det gäller användandet av ITK (informations och kommunikationsteknik) i undervisningen.

Du som är Benzeliusförälder är en väldigt viktig samarbetspartner för oss och vi är glada att du ger oss förtroendet att ta hand om och undervisa ditt/ dina barn. Ett gott samarbete bygger på ömsesidig respekt och god kommunikation, så tveka därför inte att ta kontakt med oss när det uppstår funderingar och problem eller när du vill ge oss din uppskattning.

Med vänliga hälsningar

Fredrik Johansson, rektor