Läskunnighet och läsförståelse på Benzeliusskolan läsåret 2017 /18

 

Läskunnighet och läsförståelse på Benzeliusskolan läsåret 2017/18.

Syfte:

Vi vill arbeta med att ge de yngsta barnen en god fonologisk grund (att kunna lyssna ut hur många och vilka ljud ett ljud består av), där de börjar med läsinlärning först då de har en tillräcklig språkutvecklingsnivå för att klara av det.

Vi vill arbeta noggrant med det konkreta (fonologi) innan vi går vidare till det abstrakta (bokstäver).
Vi vill också i läslustarbetet arbeta med barnens språkbruk och förhållningssätt mot varandra.

Bakgrund:

Att läsa och förstå det man läser är en av grunderna för lärandet. En språklig medvetenhet ger eleverna möjlighet till ett rikt ordförråd och möjlighet att uttrycka sig nyanserat och med ett väl utvecklat språk.

Metod:

Undersökningar visar att läsförståelsen minskar för barn i Sverige, därför har vi på Benzeliusskolan fördjupat arbetet med läsförståelse de senaste åren på olika sätt och med olika modeller. Vi har framförallt utvecklat dialogen och samtalet kring olika texter vilket fördjupat elevernas förståelse för texters olika innehåll. Modern forskning visar att strukturerade samtal om texter leder till ökad läsförståelse. Läraren visar på de läsförståelsestrategier som hon eller han själv använder och låter sedan eleverna steg för steg göra dem till sina egna verktyg.

Läsåret 2016/17 gick alla lärare och förskollärare en utbildning kallad "Läslyftet" i skolverkets regi. Den ska främja läsning och förståelse av skriven text. Vi använde oss av kollegial handledning vilket innebär att alla läser samma text och sedan träffas för att diskutera texten och fundera på hur var och en kan införa olika typer av samtal kring texter i undervisningen i sin grupp.

Inför läsåret 2017 /18 kommer alla lärare och förskollärare att gå Skolverkets utbildning i " Specialpedagogik -lyftet" med kollegial handledning.