Fritidshem

Öppettider: 06:30-17:30

Telefon
Piren: 070-275 15 07, 0920-45 72 20
Skärgården: 070- 318 94 76, 0920-45 72 18

Vi svarar kl 07:00-07:50, 13:00-17:30

Avdelningar: Skärgården och Piren

Skärgården är för barn i förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 2. På Piren går barnen från årskurs 3 och äldre. Varje morgon innan skolan börjar och på sena eftermiddagen arbetar avdelningarna ihop och är då i Skärgårdens lokaler.

Frukost: Fr.o.m. 5/11 2018 serveras frukost i matsalen för de fritidsbarn som kommer före 07:20.
Mellanmål: Serveras i matsalen. Förskoleklass kl. 13.30, årskurs 1 och 2a kl. 13.45 och övriga kl. 14.10.

Mål för verksamheten:

Till grund för arbetet på fritids och skola ligger den värdegrund som anges skolplanen/läroplanen och kvalitet för fritidshem.Personalen har ett stort ansvar för att barnen lär sig respektera olikheter, olika åsikter, jämställdhet,bryta invanda könsmönster samt att de inser nödvändigheter i kompromisser.

Vi på fritids vill ge barnen trygghet och möjlighet att utveckla egna intressen, lära barnen ta ansvar,visa hänsyn, känna tillit till sin egen förmåga. Vi vill ge barnen rörelseglädje och ett rikt friluftsliv, samt ge barnen möjlighet att påverka och vara delaktiga i aktiviteter som vi gör.

Leken har en central roll för barnens inlärning och utveckling. Därför uppmintrar vi den fria leken och barns spontanitet och ser det som en av det viktigaste bitarna på fritids.

  • Leken är en buffertzon mot verkligheten där barnen kan vrida och vända på allt som de är med om.
  • Leken stimulerar till påhittighet och lösningar.
  • Leken skapar ett rikt språk.
  • Lek ger social kompetens.
  • I rollekar, när barnen tar andras roller, lär de sig inlevelse och att se på livet utifrån en annan människas perspektiv, både emotionellt och intellektuellt.
  • I leken lär sig barnen empati, medkänsla, osjälviskhet, samförstånd, ömsesidighet och turtagande.
  • I leken lär sig barnen materialkännedom. Barnen tränar balans och koordination samt upplever tyngd och storlek.

Den planerade leken/ verksamheten har barnen möjlighet att välja om de är intresserade. Uteaktiviteterna under de olika årstiderna kan vara skidor, skridskor, madrassåkning, grillning, fiske, olika sportaktiviteter samt lekar. Inneaktiviteterna i idrottshallen består av bollspel, redskap och lekar.

Inneaktiviteterna i fritidslokalen är textil och träslöjd, pyssel spela spel , rita, måla och läsa. Vi uppmärksammar vår kultur med dess traditioner.

Vi som ansvarar för fritidsverksamheten heter: Kerstin, Gunborg, Carola och Lars-Åke. Katrin och Annica är också på fritids må-torsdag.

Fritidspedagoger:

Helena Lalli
Pedagog i fritidshem

Gunborg Stiglund
Fritidspedagog

Carola Walfridsson (Tj.l. ht 2019)
Fritidspedagog

Jonas Nilsson
Fritidspedagog

Lars-Åke Sörbrandt
Fritidsassistent

Ulf Johansson
Pedagog i fritidshem