Elevinflytande, föräldrasamverkan

Elevråd

En gång / månad har eleverna elevråd. Där diskuteras frågor som barnen har talat om i klasserna t. ex. matfrågor, ordningsregler, inköp av lekutrustning mm.


Skolråd

På skolrådet möts rektor, lärarrepresentant och föräldrarepresentanter för att diskutera frågor där föräldrar kan vara med och påverka t.ex angående barnens önskemål, trafiksituationen kring skolan och matematiklyftet.


Vår Gyllene Regel

​Grunden för en god trivsel på vår skola är att alla som vistas här tar sitt ansvar för att det ska bli så genom att visa hänsyn och respekt mot varandra.

 • På Benzeliusskolan lyssnar vi på varandra.
 • Vi använder ett vårdat språk när vi talar om och med varandra.
 • Vi visar respekt mot varandra genom att komma i tid.
 • Alla barn leker tillsammans. Det är viktigt att alla får vänner.

Rast- och ordningsregler

När barnen börjar skolan visar vi skolgårdens gränser vid upprepade tillfällen. Vi förväntar oss att barnen respekterar dessa gränser

Eftersom barnens lekyta är begränsad så delas skolgården upp för att rymma de mest populära aktiviteterna.

 • På skolgården använder vi mjuka bollar samt spelar basket.
 • Landhockey är tillåtet på skolgården, på anvisat område.
 • Snöbollskastning sker på anvisat område.
 • Alla elever går ut och hämtar frisk luft på rasterna
 • Vi stänger av och lägger bort mobiltelefoner under skol- och fritidstid.
 • Vi lämnar leksaker och liknande föremål hemma.
 • Cykling och dylikt sker utanför skolområdet under skolans/fritids öppettider.
 • Godis och tuggummi äter vi på fritiden.