Rutiner

Sjukanmälan/elevfrånvaro

Sjukanmälan ska göras via edwise.

Om olyckan är framme

För elever i Luleås kommunala grunskolor finns en kollektiv olycksfallsförsäkring tecknad.

Övergång mella olika skolformer

Information om arbetet med övergång från förskola till skola

Information om arbetet med övergång från år 6 till år 7


Ledighetsansökan

Rektor är den som beviljar ledighet. Ledighetsblanketten kan skrivas ut från kommunenshemsida. Därefter lämnas blanketten in till respektive klasslärare.