Om vår skola

Avanskolan ligger vackert belägen i ett gammalt kulturlandskap vid Luleå älv. Vi erbjuder en trygg skola med inspirerande lärmiljö som präglas av nära samarbete och engagerade pedagoger. Vi strävar efter att med vårt arbetssätt inspirera, väcka nyfikenhet och lust att lära. Vi vill att det ska kännas meningsfullt, spännande och roligt att gå i Avanskolan.

Vårt arbetssätt präglas av att hitta sammanhang mellan de olika ämnena, se en helhet, tänka kreativt, kunna ta ställning, reflektera och kunna dra egna slutsatser. Vår pedagogik ser till hela eleven då varje elev arbetar utifrån sin individuella utvecklingsplan. Planen utvärderas regelbundet med elev, pedagog och hemmet.

I Avanskolan ska man känna sig trygg, vara sig själv, känna att man blir sedd samt respekterad för den man är. Genom vårt gemensamma förhållningssätt och det sätt vi arbetar på, vill vi bidra till starka, självständiga och ansvarstagande individer som visar respekt och förståelse för andra. Eleverna ska få möjlighet att utveckla tillit till sin egen förmåga och bygga ett bra självförtroende.

Vi strävar ständigt efter att förbättra oss och då är våra viktigaste värdemätare – våra elever och deras föräldrar. Med återkoppling från elever och föräldrar blir vi ständigt bättre på att uppfylla deras förväntningar och infria våra löften.