Klasser

F-klass och år 1 är en ofta tillsammans och samarbetar mycket. Vi är 9 elever.

År 2 och 3 jobbar tillsammans och är 15 elever.

På mellanstadiet jobbar år 4, 5 och 6 tillsamans och är 14 elever.