Klasser

Här hittar du information om varje klass. Kontaktuppgifter till mentor hittar du på sidan Personal.

Förskoleklass

På hösten så tycker vi att det är viktigt att barnen får jobba med att bli trygga i deras nya grupp så då jobbar vi extra mycket med normer och värden. Detta gör vi via lekar och olika aktiviteter som stärker barnens barnens självkänsla och gruppkänsla. Vi uppmuntrar barnens egna initiativ och planerar aktiviter tillsammans efter dessa.

I förskoleklassen så arbetar vi med leken som gund i lärandet. Vi arbetar med språklekar, berättande, konstruktion, ASL, begrepp, siffror, mönster och mycket annat på ett praktiskt och konstruktivt sätt.

Vi har även samarbete med skolan i olika teman.


Åk 1

Åk 2

Åk 3

Åk 4

Åk 5

Åk 6