Fritidshem

Här hittar du information om Avanskolans fritidshem. Kontaktuppgifter till fritidspedagogerna hittar du på sidan Personal.

Fritids är öppet från 06:00-17:30 måndag- fredag. Vi äter frukost inne i matsalen klockan 07:30. Klockan 08:35 börjar skoldagen och fritids tar vid igen klockan 13:00 för de barn som slutar då. Mellanmål serveras från klockan 13:45.

På vårt fritidshem utgår vi från barnens behov och intressen. De äldre barnen från åk 3 och uppåt har möjlighet att välja att vara på "stor fritids" där vi i andra lokaler kan åldersanpassa vissa aktiviteter allt efter barnens önskemål. Vi vill erbjuda en meningsfull fritidsverksamhet samt vara ett stöd i barnens utveckling. Vi vill stimulera och stärka barnens företagsamhet, kreativitet och skapande genom att erbjuda dem möjligheter till att fritt konstruera och skapa i olika material. För att uppmuntra barnen till fysisk aktivitet erbjuder vi olika aktiviteter i idrottshallen, på vintern nyttjar vi flitigt hockeyrinken samt skidspåren som ligger i anslutning till skolan.