Elevinflytande, föräldrasamverkan


Elevinflytande

På Avanskolan tycker vi att det är viktigt att lyssna på elevera och ta tillvara på deras ideér och engagemang.
Eleverna har klassråd varje vecka med sina mentorer och en gång per månad så har vi ett elevråd med en representant från varje klass samt rektor.


Föräldrasamverkan

Vi tycker att det är viktigt att ha ett nära och bra samarbete med föräldrarna när det rör enskilda elevers utveckling men även sådant som berör hela skolan. Det kan vara olika friluftaktiviteter eller att någon förälder kommer till oss och undervisar eleverna i någon aktivitet. Vi välkomnar också föräldrar att komma och besöka och vara med oss under skoldag.

På Avanskolan finns en föräldrarådsgrupp som träffas 2-3 gånger varje termin. I gruppen ingår rektor, 2 representanter från skolan/fritids och föräldrarrepresentanter. Kontakta gärna er grupps representant Skoleom det är något ni vill lyfta.

Protokoll från skolenhetsråd:

Skolenhetsråd 131202