Elevhälsa

Hälsobesöken hos skolsköterskan är en fortsättning av BVC:s verksamhet. Målet är att följa barnets psykiska och fysiska utveckling och verka för sunda levnadsvanor.

Skolsköterskan:

Karin Havo finns på Avanskolan måndagar jämna veckor.
tel 0920-45 30 00