Rutiner

Här hitter du information om olika rutiner

Överlämnande från förskola till skolan

Modersmålsundervisning

Om du vill ha ledigt från skolan
Särskild blankett för ledighet kan du skriva ut via länken nedan eller få av läraren. En elev i grundskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter upp till tio dagar. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.  All ledighet beviljas av rektor och ska gå via läraren för till- eller avstyrkan. 
Ledighetsansökan elev grundskola, se Blanketter och e-tjänster på skolans startsida.

Sjukanmälan:
Någon där hemma tar snarast möjligt kontakt med Antnässkolan,
tel. 45 71 53 från kl.7:50 - 8:05. och anmäla via lärplattformenlänk till annan webbplats

OBS! Skolskjuts avbeställs av förälder/vårdnadshavare vid elevens sjukdom eller annan frånvaro.

Om du är i behov av allergikost eller specialkost
Vid behov av allergikost ring köket tel. 45 30 00.

Om Du har råkat slå sönder något:
Anmäl alltid händelsen till läraren eller vaktmästaren. Du kan i vissa fall även bli ersättningsskyldig.

Om Du har blivit bestulen:
Ta snarast kontakt med läraren.

Om Du har tappat något:
Vänd dig till klassläraren.

Om Du ska flytta:
Kontakta alltid läraren, alternativt rektor Ann-Charlotte Hallqvist Jonsson.