Rutiner

Här hitter du information om olika rutiner

Överlämnandeöppnas i nytt fönster från förskola till skolan

Modersmålsundervisning

Om du vill ha ledigt från skolan
Särskild blankett för ledighet kan du skriva ut via länken nedan eller få av läraren. En elev i grundskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter upp till tio dagar. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.  All ledighet beviljas av rektor och ska gå via läraren för till- eller avstyrkan. Ledighetsblankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sjukanmälan:
Någon där hemma tar snarast möjligt kontakt med Antnässkolan,
tel. 45 71 53 från kl.7:50 - 8:05. och anmäla på Edwiselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

OBS! Skolskjuts avbeställs av förälder/vårdnadshavare vid elevens sjukdom eller annan frånvaro.

Om du är i behov av allergikost eller specialkost
Vid behov av allergikost ring köket tel. 45 71 55.

Om Du har råkat slå sönder något:
Anmäl alltid händelsen till läraren eller vaktmästaren. Du kan i vissa fall även bli ersättningsskyldig.

Om Du har blivit bestulen:
Ta snarast kontakt med läraren.

Om Du har tappat något:
Vänd dig till klassläraren.

Om Du ska flytta:
Kontakta alltid läraren, alternativt rektor Agneta Hedenström.

Antnässkolan
Knalltorpsv 10
975 93 Luleå

0920-45 71 53 (sjukanmälan)
0920-45 71 52 (Granen)
0920-45 71 49 (Tallen)

Rektor
Agneta Hedenström
0920-45 61 97, 070-227 00 97
agneta.hedenstrom@skol.lulea.se