Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till Antnässkolans personal.​

Klicka på rubrikerna​

Återställ
Lärare
Återställ
Fritidspedagoger
Återställ
Skolsköterska, skolkurator
Återställ
Andra nyckelpersoner

Antnässkolan
Knalltorpsv 10
975 93 Luleå

0920-45 71 53 (sjukanmälan)
0920-45 71 52 (Granen)
0920-45 71 49 (Tallen)

Rektor
Agneta Hedenström
0920-45 61 97, 070-227 00 97
agneta.hedenstrom@skol.lulea.se