Elevinflytande, föräldrasamverkan

Elevråd

En gång/månad träffas representanter från varje klass tillsammans med rektor. Där diskuteras frågor som eleverna har talat om i klasserna tex. ordningsregler, förslag på förbättringar av inne och utemiljön, inköp av lekmaterial mm.

Matråd

Här träffas elever, rektor, kökspersonal och föräldrar en gång/termin och diskuterar matfrågor.

Föräldrasamråd

Syftet med samrådet är att medverka till att Antnässkolan ska vara en trivsam skola med hög kvalité samt stärka sammarbetet mellan hem och skola. Samrådet är ett rådgivande organ och kan behandla allt som händer i skolan, dock ej frågor som berör enskilda barn eller personer. Samrådet träffas cirka en gång per termin.

Har du frågor, åsikter eller idéer som du vill framföra tag gärna kontakt med rektor!