Elevhälsa

I vårt elevhälsoteam ingår skolsköterskan, kurator, rektor och specialpedagog.

Skolsköterska: Ulrika Vikström
tel.0920 - 45 30 00
Skolsköterskan finns på skolan onsdagar. Vill ni ha kontakt ring eller maila.

Skolkurator: Ulrika Öhrberg
tel. 0920 - 45 30 00

Skolläkare: Bokas via skolsköterskan

Specialpedagog: David Engström

Speciallärare: Ingela Aidanpää