Elevhälsa

I vårt elevhälsoteam ingår skolsköterskan, kurator, rektor och specialpedagog.

Skolsköterska: Ulrika Vikström
ulrika.vikstrom@skol.lulea.se
tel.0920 - 45 60 28, 070-619 49 98
Skolsköterskan finns på skolan onsdagar. Vill ni ha kontakt ring eller maila.

Skolkurator: Ulrika Öhrberg
ulrika.ohrberg@skol.lulea.se
tel. 073 -0458714
Kontaktas vid bokning av tid.

Skolläkare: Bokas via skolsköterskan

Specialpedagog: David Engström
david.engstrom@skol.lulea.se

Speciallärare: Ingela Aidanpää
ingela.aidanpaa@skol.lulea.se