Rutiner

Sjukanmälan- elevfrånvaro

Förälder eller någon vuxen där hemma kontaktar alltid skolan vid frånvaro,
0920-45 42 15  

 

Olycksfall.

Skolbarnen är försäkrade hos
kommunens försäkringsbolaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Förskola/förskoleklass

Barnen gör två skolbesök där de bland annat får äta i skolans matsal, träffa sina blivande klasskamrater och sina faddrar. 
Information om förskoleklassenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Fritidshem

Överenskommelse om då barn lämnar Fritidshemmet. Tala om för oss vilka rutiner som ska gälla då ditt barn lämnar fritidshemmet för dagen och skapa trygghet för barn och personal! Ibland händer det att Era barn skall gå hem ensam, hämtas av äldre syskon, gå till annan aktivitet med mera. Det känns otryggt ibland att skicka iväg Era barn och därför skulle vi vilja att Ni gav en skriftlig tillåtelse till detta. Fyll i blanketten och skicka tillbaka den till berört fritidshem... Överenskommelseöppnas i nytt fönster

Ändring kring barns vistelserutiner görs alltid till respektive fritidhemsavdelninglänk till annan webbplats.

 

Riktlinjer för mat vid utflykter

Luleå kommuns policy för mat vid utflykter under skoldagenöppnas i nytt fönster

 

Ordningsregler

Enligt läroplanen (Lgr 11 kap. 2.3 och 2.4) skall alla som arbetar i skolan främja elevens förmåga att ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. 

 

Ängskolans trivselregler

Vi på ängskolan respekterar och tar hänsyn till varandra.

Alla på skolan verkar för ett gott arbetsklimat med trygghet och studiero.

Vi har en positiv förväntan på varandra.

Alla på skolan ansvarar tillsammans för ute- och innemiljön på skolan.

Därför gäller följande:

  • Kom alltid i tid till rätt plats med rätt utrustning.
  • Vi har ett trevligt språkbruk mellan varandra
  • Av hänsyn till dig och övriga på skolan tar du inte med dig störande eller farliga föremål
  • Var rädd om skolans material liksom dina och andras tillhörigheter
  • Cykel och motorfordon får inte användas på skolgården mellan klockan 07:30 - 17:30. Inga cyklar ska parkeras utanför matsalen, de ska stå på anvisade cykelparkeringar.
  • Om elev måste lämna skolans område under skoltid skall dettta medelas till mentor eller någon annan vuxen i skolan.
  • Vi uppmanar alla att lämna mobiltelefoner hemma. Mobiltelefoner ska inte användas på skolområdet.

                                 Inte störa eller förstöra!
                    Vi vill varandra väl och gör varandra bra.

Ängskolans ordnings-/trivselregleröppnas i nytt fönster

Mer om trygghet och studiero från Skolverketöppnas i nytt fönster