Personal

Kontaktuppgifter till Ängskolans personal.

Minimera
Rektor

Göran Rönnbäck, rektor Ängskolan
goran.ronnback@skol.lulea.se
0920-45 42 87

Minimera
Skolhandläggare

Ann-Christin Printz
ann-christin.printz@skol.lulea.se
0920-45 38 25

Minimera
Lärare

År 1

Catrin Lindström
catrin.lindstrom@skol.lulea.se
0920-45 42 18

Inga-Lill Granberg
inga-lill.granberg@skol.lulea.se
0920-45 42 18

År 2

Åsa Ylvin Larsson
asa.ylvin@skol.lulea.se
0920-45 42 15

Terese Hansen 
terese.hansen@skol.lulea.se
0920-45 42 15

År 3

Sofia Lind
sofia.lind@skol.lulea.se
0920-45 42 15

Camilla Lundahl
camilla.lundahl@skol.lulea.se
0920-45 42 15

År 4

Andreas Johansson
andreas.johansson1@skol.lulea.se
0920-45 42 15

Magnus Rosenqvist
magnus.rosenqvist@skol.lulea.se
0920-45 42 15

År 5

Åsa Pantzare
asa.pantzare@skol.lulea.se
0920-45 42 15

Heidi Bäckström
heidi.backstrom@skol.lulea.se
0920-45 42 15

Linda Eglite
linda.eglite@skol.lulea.se

År 6

Eva Olsson
eva.olsson@skol.lulea.se
0920-45 42 15

Peter Carlsson
peter.carlsson@skol.lulea.se
0920-45 42 15

Elisabet Clausén
elisabet.clausen@skol.lulea.se
0920-45 42 15

Idrottslärare

Bengt Sunna, Idrottslärare
bengt.sunna@skol.lulea.se
0920-45 42 15

Slöjdlärare

Mats Juntti, slöljdlärare
mats.juntti@skol.lulea.se
0920-45 42 15

Maria Grahn, slöjdlärare
maria.grahn@skol.lulea.se
0920-45 42 15

 

Minimera
Fritids

Skäret

Telefon: 0920-45 42 18

Heli Lamppa, fritidspedagog
heli.lamppa@skol.lulea.se

Anneli Kangasharju 
anneli.kangasharju@skol.lulea.se

Tom Sundlöf
tom.sundlof@skol.lulea.se

Christin "Kikki" Enryd
christin.enryd@skol.lulea.se

Ravinen

Telefon: 0920-45 42 19  (åk F-1), 0920-45 42 16 (åk 2)

Kristina Dyverfeldt
kristina.dyverfeldt@skol.lulea.se

Britt-Inger Johansson
britt-inger.johansson@skol.lulea.se

Lena Johansson
jol12@skol.lulea.se

Inga-Lill Elenius
inga-lill.elenius@skol.lulea.se

Carola Andersson
carola.andersson@skol.lulea.se

 

Minimera
Förskoleklass

Telefon: 0920-45 42 19

Maria Petterson
maria.petterson1@skol.lulea.se

Karin Sjöbratt
karin.sjobratt@skol.lulea.se

Anna Granberg
anna.granberg@skol.lulea.se

Erik Medin
erik.medin@skol.lulea.se

 

Minimera
Spec, SvA och elevassistenter

Carin Josefsson, Specialpedagog F-6
carin.josefsson@skol.lulea.se
070-34 40 923

Mona Johansson, Speciallärare
monajohansson2@skol.lulea.se

Åsa Fahlesson, SvA F-6
asa.fahlesson@skol.lulea.se

Berith Auland Öhman, Elevresurs
berith.aulandohman@skol.lulea.se
0920-45 42 15

Tony Mårhammar, Elevassistent
tony.marhammar@skol.lulea.se
0920-45 42 15

Gudrun Bergstedt, Elevassistent
gudrun.bergstedt@skol.lulea.se
0920-45 42 15

Emma Lindgren, Elevassistent
emma.lindgren@skol.lulea.se
0920-45 42 15

Minimera
Skolsköterska, skolkurator

Ann-Charlotte Öhman, Skolsköterska
Finns på skolan onsdagar och torsdagar
ann-charlotte.ohman@skol.lulea.se
073-08 23 634

Ellen Lahti, Kurator
Finns på skolan måndagar 8-12, tisdagar 12-16 och torsdagar
ellen.lahti@skol.lulea.se
0920 – 45 37 70
072 – 534 08 65