Om vår skola

Vår närhet till naturen främjar aktiv naturvetenskap, matematik och skapande kultur.Vi vill ge alla barn möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar, i samverkan med föräldrarna.

Vår verksamhet bildar en helhet där både barn/elever och vuxna känner sig välkomna och där lärandet sker i samspel med andra. Klimatet präglas av öppenhet - så att alla vågar och vill vara delaktiga.

Ängskolan ligger längst ut på Hertsön vid Hertsöängar. Här får barnen ha sin trygga skolgång från förskoleklass till år sex. Vår verksamhet bildar en helhet där vår målsättning är att både barn och vuxna ska känna sig välkomna. Vi tror att lärande sker i samspel med varandra, därför vill vi att klimatet på skolan ska präglas av öppenhet, så att alla vågar och vill vara delaktiga. Vi är stolta över våra två fritidsavdelningar som erbjuder en lustfylld verksamhet där innehåll och lokaler är anpassade efter barnens ålder.

Ängskolans trivselregleröppnas i nytt fönster

Väl mött!