Fritidshem

Mål för Ängskolans fritidshem 

På fritids vill vi erbjuda barnen en meningsfull fritid och få dem att känna:

  • Trygghet - Trivsel - Glädje - Lust
  • Inflytande
  • Barnen ska ha möjlighet att påverka innehållet i sin vardag efter egna önskemål och intressen. 

Skapande verksamhet

Det finns alltid möjlighet till skapande och ibland erbjuder vi specifika planerade aktiviteter.

Klubbverksamhet

Vi skapar kontakt med idrottsföreningar i kommunen som besöker oss och genomför aktiviteter. Verksamheten är under utveckling.

Fri lek

I samspel med andra utvecklar barnen sin sociala kompetens. Genom leken kan barns sätt att tänka, lösa problem och hantera information förändras och utvecklas. 

Det är i leken barn får prova olika sociala roller och lägga grunden till sin identitet. 

Utevistelse/Rörelse

Vår skolgård och närmiljö inspirerar till rörelse och lek i olika former. Vi erbjuder regelbundna fysiska aktiviteter både inomhus och utomhus. 

Föräldrasamverkan

Vi vill att du som förälder känner dig välkommen och att vi tillsammans skapar ett gott samarbete. 

När ditt barn slutar hos oss på fritids, vill vi att de ska känna att de haft en rolig tid, fått kamrater och utvecklat en bra social kompetens.