Visible Thinking

Visible Thinking handlar om att lyfta fram och synliggöra elevernas förmåga att resonera, dra slutsatser, göra välgrundade val, se samband, argumentera, beskriva, förklara och så vidare. Detta gör man med hjälp av enkla strukturerade tillvägagångssätt, som kallas för tankerutiner. Tankerutinerna är kraftfulla verktyg i utvecklingen av elevernas olika förmågor och fördjupning i ämnet.