Storyfication

Ett eget framarbetat koncept är  "Storyfication". Ett storyline-inspirerat arbete med gamification som drivkraft. ( Berättelsen (Story) utgör en röd tråd- (line) genom undervisningen. Gamification-spelifierat lärande använda spelmekanismer i verkliga situationer för att öka engagemang.)
Detta projekt går som en rödtråd genom hela undervisningen och hjälper att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor. Följ vårt arbete via våra bloggar.

www.houseofalvik.blogspot.selänk till annan webbplats

www.greenshipofalvik.blogspot.selänk till annan webbplats