Rektors ord

Skolan är på något sätt hjärtat i byn och vi som jobbar här känner stort ansvar för att skapa en så bra skola som det överhuvudtaget går. Jag är övertygad om att goda relationer, tydliga normer och en tro på det kompetenta barnet, med en mångfald av arbetssätt och material, leder till att våra elever blir rustade för framtiden och kommer att minnas sin tid på Alviksskolan med glädje.

Alviksskolan ligger belägen mitt i byn Alvik, som har en berikande och spännande miljö. Pedagogerna på vår skola har tillsammans en bred kompetens och arbetar för att varje barn ska bli sedd och känna trygghet. Föräldrar och pedagoger har ett gemensamt ansvar för att skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Tillsammans ska vi samverka för att eleverna får de verktyg de behöver till att inhämta kunskap och hantera en värld i ständig förändring.

Vi har goda utflyktsmöjligheter i skolans närhet, ex Långberget och Fäbodarna. Trygghet och trivsel är grundstenar för skolans verksamhet. Arbete med bokläsning prioriteras i alla grupper.

Vi har en fantastisk skolgård som inbjuder till olika lekaktiviteter bl a cykelcrossbana och fotbollsplan. På vintern åker vi skidor, såväl på som i närheten av skolgården. Inomhusmiljön är ljus och trevlig och vår vackra restaurang kan även nyttjas för olika skolarbeten.  

Vi arbetar med datorer i ett 1-1 koncept. Detta ger oss möjlighet att införa nya pedagogiska modeller som ger eleverna ännu bättre förutsättningar att skaffa sig kunskap.