Friluftsliv och hälsa

Hela skolan har friluftsliv som profil. Det innebär att vi ofta har uteaktiviteter. Då arbetar vi med olika skolämnen ex. NO och idrott. Vi har dessutom en "skolskog". Denna är navet för vår uteundervisning.

Hälsa ingår som en del i vår friluftsprofil. Vi arbetar för att alla, både vuxna och elever, ska må bra såväl kroppsligt som själsligt. Genom att röra oss mer, vill vi förbättra kondition, koncentration och självförtroende. Vi vill skapa lugn och ro, trygghet, trivsel och arbetsglädje som är viktiga förutsättningar för en god hälsa. Vår fantastiska skolgård nyttjas också till olika aktiviteter