Entreprenöriellt lärande

Som en röd tråd genom all undervisning går det entreprenöriellalärandet.

Det är ett pedagogiskt förhållningssätt och innebär för oss:

  • Kompetenser som alla elever ska utveckla
  • Skola och samhälle ska mötas
  • Eleverna ut i samhället( ämnesövergripande projekt)/ samhället in i klassrummet: (att handlingar kan göra skillnad)
  • Viktigt på riktigt!
  • tydliga ramar och struktur inom vilka eleverna tillåts utveckla de kompetenser som det entrepröneriella lärandet innebär.
  • ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling
  • det handlar om förmågan att våga göra något man inte trodde om sig själv
  •  att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet
  • kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta.

På mellanstadiet använder vi "Storyfication"- ett storyline inspirerat arbete med gameification som drivkraft. Detta arbetssätt hjälper till att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor.