ASL

ASL- "Att skriva sig till läsning" och bokläsning

Vår skola arbetar aktivt för att barnen ska bli goda läsare och kunna använda sig av språket i tal och skrift. Bokläsning i alla verksamheter prioriteras. Vi arbetar med språklekar, bokcirkel, äldre läser för yngre, läsgrupper, bokprat mm. Ett viktigt mål är att varje elev ska få uppleva glädje när de läser och att bokintresset hålls vid liv även sedan de lämnat vår skola. Personalen som arbetar med de yngre eleverna har utbildat sig i Tragetons pedagogik "Att skriva sig till läsning". Det innebär att eleverna skriver på dator som ett stöd för sin läsinlärning.