Om vår skola

På Alviksskolan ska alla känna trygghet och trivas tillsammans. Vi accepterar inte mobbning. Alla ska lära sig respektera varandras olikheter och åsikter. En självklar utgångspunkt för vårt arbete är att vi bemöter eleverna på ett bra sätt och att vi stärker deras självuppfattning. Vi förväntar oss att eleverna ska kunna ta eget ansvar för sina handlingar i det sociala samspelet med andra. Vi eftersträvar en helhetssyn på barnet under hela dagen genom samverkan mellan olika personalgrupper. Samarbete sker i arbetslag där olika kompetenser tas till vara. Personal och elever har alla ansvar för att vi har en god lärmiljö, såväl ute som inne.

Vi har gemensamma projekt för hela skolan i syfte att stärka sociala klimatet och få en bra lärmiljö, ex faddersystem, temadagar, äldre elever arbetar tillsammans med yngre, höst- och vår-utflykter, julfest, vårfixarkväll, läsgrupper mm.

Alla elever har en individuell studieplan som uppdateras vid utvecklingssamtal tillsammans med barn och föräldrar. Alla barn ska känna glädje över att göra framsteg och att få lyckas.

Fokusområden på skolan är det entreprenöriella lärandet-via Storyfication, ASL samt friluftsliv och hälsa

Under respektive arbetslag år F-3 eller 4-6, får ni mer information om hur de arbetar.