F-3

Förskoleklassen är en bro mellan förskolan och skolan. Här ska sexåringarna bli förberedda och lära känna skolansvärld i sin egen takt.

"Vi lär av varandra. Det jag idag kan tillsammans med andra, kan jag imorgon göra själv"

Att se varje barn och deras förmåga har hög prioritet i vårat arbetslag. Genom våra bokcirklar och bokklubbar ger vi barnen en god läsförmåga och många trevliga stunder av samtal och recensioner. Eleverna inspirerar varandra att söka och läsa böcker, alllt från äventyr och detektivhistorier till faktaberättelser. Vår ambition är också att öka lusten för skrivandegenom att uppmuntra eleverna att bearbeta sina texter så att de är stolta över dem och gärna vill dela med dem med andra.

I matematike ska eleverna förankra kunskapen i vradagsproblem, gärna genom matteprat eller samtal i grupp. De ska träna sig i att välja strategier för hur problemen ska lösas. Då är det viktigt att ha en god baskunskap i de fyra räknesätten och vara säker på additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionstabellerna. Att praktiskt träna med olika material är viktigt för förståelsen vid sidan av matemaikboken.

Vi har en skolskog, där vi lär oss massor om djur och natur. Det ska vara roligt att vara ute i naturen. Eleverna lär sig rätt klädval, alla möjligheter att vara kreativ, se skolskogen som ett naturklassrum.

Vi som arbetar i F-3 är Birgitta Wikström-förskolelärare, Maria Markström Johansson-lärare år 1, Inger Sandström-lärare år 2-3a, Berit Persson-lärare år 2-3 b, Gun Lindberg-fritidspedagog, Elisabeth Lundgren-fritidspedagog, Gunilla Åström-förskollärare