Fritidshem

Dagsrutiner

06.00 Fritids öppnar

07.15 Frukost serveras i matsalen

07.45 Skolan öppnar för alla elever

07.55-13.00 Skolverksamhet/Gluggverksamhet

13.00 Fritids börjar med uteaktivitet

14.00 Mellanmål för gluggar och åk2

14.10 Mellanmål för övriga fritidsbarn

16.15 Fruktstund

17.30 Fritids stänger


Viktigt i vår verksamhet som baseras på lärolplanen är:

  • Utveckla varje barns fantasi, initiativrikedom och förmåga till eget skapande.
  • Barnen ska fostras till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande
  • Barnets ska utveckla förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.
  • Vi värnar om varje barns välbefinnande och utveckling.
  • Vi klargör vilka rättigheter, skyldigheter och regler som finns.
  • Samverkan med föräldrar är A och O
  • Vi arbetar mycket med kamratskap. gemenskap och hur man är mot varandra. "Som jag vill att andra ska vara mot mig, ska jag vara mot andra"

Fritidspersonal         
               
Gun Lindberg, fritidspedagog
Gun.Lindberg@skol.lulea.se

Elisabeth Lundgren, fritidspedagog
Elisabeth.Lundgren@skol.lulea.se

Helena Karlsson, pedagog
Helena.Karlsson@skol.lulea.se

Camilla Gustafsson, elevassistent
Camilla.Gustafsson@skol.lulea.se

Elina Stenberg, elevassistent
Elina.Stenberg@skol.lulea.se

Linn Nilsson, elevassistent
Linn.Nilsson@skol.lulea.se

Hans-Peter Enbuska, elevassistent
Hans-Peter.Enbuska@skol.lulea.se