Fritidshem

Fritidsrutiner på Alviksskolans fritids

06.00 Fritids öppnar
17.30 Fritids stänger

Viktigt i vår verksamhet som baseras på läroplanen är:

  • Utveckla varje barns fantasi, initiativrikedom och förmåga till eget skapande.
  • Barnen ska fostras till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande
  • Barnets ska utveckla förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.
  • Vi värnar om varje barns välbefinnande och utveckling.
  • Vi klargör vilka rättigheter, skyldigheter och regler som finns.
  • Samverkan med föräldrar är A och O
  • Vi arbetar mycket med kamratskap. gemenskap och hur man är mot varandra. "Som jag vill att andra ska vara mot mig, ska jag vara mot andra"

Fritidspersonal         
Gun Lindberg
Helena Karlsson
Christina Lejon
Elina Stenberg
Linn Nilsson
Hans-Peter Enbuska