Elevinflytande, föräldrasamverkan

Elevinflytande
Ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt ska genomsyra vår verksamhet. Vi har planeringar och samlingar där barnen kan ta upp aktuella frågor, träna på att ta ansvar och utöva inflytande i det vardagliga arbetet. Vi har återkommande elevråd tillsammans med rektor

Föräldrasamverkan
Föräldrar är alltid välkomna till skolan. De medverkar aktivt för att utveckla vår verksamhet genom samråd i skolan, julfester, vårfixarkvällar och skolavslutningar. Tack vare fantastiskt föräldraengagemang kan hela skolan göra en skolresa sista skolveckan.