Elevhälsa

 

Lokalt elevhälsoteam

Det lokala elevhälsoteamet består av skolledning, specialpedagog, skolsköterska och kurator. Utifrån denna samlade kompetens arbetar teamet för att hitta bästa möjliga lösningar för att barn i särskilda svårigheter ska få det stöd och hjälp de behöver och har rätt till. Teamet träffas en gång varje månad.


Skolsköterska

Eva Vikermo Rajala
eva.vikermo-rajala@skol.lulea.se

Tel: 0920 45 33 72

Skolkurator

Lisa Johansson

lisa.johansson@skol.lulea.se

Tel:072-726 27 23

Psykolog: Kajsa Lindros (centrala elevhälsan)

Specialpedagog

Monika Stridsman

monika.stridsman@skol.lulea.se


Rektor

Karin Bergstedt

karin.bergstedt@skol.lulea.se