Elevhälsa

Alviksskolans lokala elevhälsoteam består av skolledning, specialpedagog, skolsköterska och kurator.

Utifrån denna samlade kompetens arbetar teamet för att hitta bästa möjliga lösningar för att barn i särskilda svårigheter ska få det stöd och hjälp de behöver och har rätt till. Teamet träffas en gång varje månad.

Skolsköterska

Eva Vikermo Rajala

Skolkurator

Sabina Wikman

Psykolog: Sofia Noppa (centrala elevhälsan)

Specialpedagog

Monika Stridsman

Rektor

Karin Bergstedt