Trafiksituationen kring Residensskolan

Tillsammans kan vi alla göra trafiksituationen kring skolan bättre och tryggare för alla som vistas kring Residensskolan och Gynmasiebyn.

Det är värt att tänka på hur vi alla tar oss till jobbet och skolan i och med att det är väldigt mycket trafik i närområdet i början och slutet av skoldagen. Vårdnadshavare bör tänka på var de lämnar av sina barn. Läs mer om detta här.