Skolavslutning

Välkomna till Benzeliusskolans avslutning i skolans idrottshall den 14/6 kl. 08:00.

Brödtext