Nyhetsrubrik

Öppet hus för föräldrar till blivande sexåringar ht. 2018

INBJUDAN TILL ÖPPET HUS
Du har tidigare fått ett vykort från Luleå kommun med information kring ansökan till förskoleklass och fritidshem läsåret 2018/19. Vi vill vi hälsa dig välkommen till Öppet hus den 10 januari kl. 18:00. Vi träffas i förskoleklassens lokaler på Benzeliusskolan. Vi kommer att berätta om vår verksamhet, lyssna in dina frågor och synpunkter samt ge dig tillfälle att titta på lokalerna. Du kommer även att få träffa pedagoger som arbetar i förskoleklassen samt i fritidshemmet. Du är även välkommen att ta kontakt om du vill veta mera.
Kontakta i så fall rektor Fredrik Johansson.
Epost: fredrik.johansson1@skol.lulea.se
Hälsningar ! Fredrik, Annica, Katrin & Carola