Välkommen till ett nytt läsår!

Välkommen till ett nytt läsår. Vi träffas på skolgården 24/8 kl. 08:00 för gemensam start innan vi går in i klassrummen och träffar våra nya och gamla klasskompisar.

Brödtext