Gudrun Malmer stipendiater

Grattis Eva och Katarina till stipendium på 25 000 kronor Gudrun Malmers stiftelse har tilldelat förstelärarna Katarina Eriksson och Eva Rännar vid Alviksskolan 25 000 kronor för projektet Omdefinierat lärande inom matematik. GUDRUN MALMERS STIFTELSE har till syfte att främja klassrumsforskning, främst i form av pedagogiska utvecklingsarbeten som avser matematikundervisningen i grundskolan och gymnasieskolan eller motsvarande skolformer. I första hand prioriteras sådana projekt som hartill målsättning att stimulera ett mera elevcentrerat arbetssätt och där andra forskaranslag inte kan erhållas. - Syftet med vårt projektet är att utveckla och utvärdera arbetssätt inom matematiken med digitala verktyg, berättar Eva Rännar. I det ingår också att se om digitala verktyg och entreprenöriellt förhållningssätt leder till engagemang och förståelse för begreppen area, omkrets och skala. Projektet sker inom ramen för vårt arbetssätt storyfication, som handlar om gameification, som drivkraft i ett storylininspirerat arbete. Läs gärna mera på www.greenshipofalvik.blogspot.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Genom gemensam planering och arbete via digitala verktyg vill vi få alla elever att utvecklas till sin fulla potential och behålla sitt engagemang för lusten att lära, fortsätter Eva. Detta stipendium och kommande rapport möjliggör för oss att koppla vårt arbete till aktuell nationell och internationell forskning om digitala verktyg och matematik. - Vi kommer att använda stipendiepengarna till att fördjupa våra kunskaper om digitala verktyg och matematik, avslöjar de två glada stipendiaterna Eva och Katarina. Stiftelsen har vid sitt sammanträde den 8 april 2015 sammanlagt fördelat 2014 års stipendiesumma 150 000 kronor på sex olika projekt.

Brödtext