Väntetider och förtur

Väntetid

Väntetiden för plats i förskolan är längst tre månader från det att ansökan inkommit (ködatum). Om ansökan kommer in mer än tre månader före önskat placeringsdatum, räknas bara de tre månaderna innan placeringsdatumet.

Förtur

Barn som har syskon placerad på en förskola har förtur till den förskolan, i mån av plats. Syskon, där inget av barnen har plats sedan tidigare, ska erbjudas plats samtidigt.

Kontakt

Kundcenter
0920-45 30 00
Ange barnets namn, personnummer och er fråga för snabbare handläggning

Blanketter och e-tjänster - förskola, fritidshem

Postadress: Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 971 85 Luleå

Besöksadress: Stadshuset, Rådstugatan 11