När du har plats i förskola och fritidshem

Här hittar du information om vad vi behöver hålla varandra informerade om. Vi måste få information om schemaändringar, ändrade familjeförhållanden, frånvaro (p g a semester eller sjukdom) och inkomstuppgifter. 

Inskolning

När ansökan om plats beviljats sker inskolning där du och ditt barn får lära känna personalen och den nya miljön. Inskolningen sker inte under personalens sommarsemester. Kontakta oss på kommunen om du har akut behov under denna period. Tänk på att räkna med inskolningstid vid önskat placeringsdatum. Placeringsdatum är det datum som du avser att påbörja inskolningen. Inskolning sker i samråd med personalen på förskolan, fritids eller familjedaghemmet.  

Schema

När barnet tilldelats plats i förskola, fritids eller pedagogisk omsorg ska du som förälder lämna in schema över barnets vistelsetid utifrån det behov familjen har, det vill säga föräldrars arbets- eller studietid inklusive restid. 

Ändra barnets schema via lärplattformenlänk till annan webbplats  

Om du är arbetssökande eller föräldraledig får ditt barnnyttja platsen max 15 timmer per vecka.

Schema ska vara löpande. Förändringar bör lämnas in minst två veckor i förväg. Minskad närvaro under normal ledighet påverkar inte avgiften. Nytt schema ska inte lämnas in för normal ledighet så som sommarsemester, julledighet, sportlov och övrig semester. 

Frånvaro och ledighet

Sjukdom, sommarsemester, julledighet, sportlov och övrig semester anmäls direkt till personalen på förskolan, fritids eller i pedagogisk omsorg.

Frånvaro på grund av sjukdom

Om ditt barn blir sjukt så förväntas det att du inte kommer med barnet till förskolan, fritids eller pedagogisk omsorg. I Luleå följer vi Socialstyrelsens rekommendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det innebär att personalen inte handhar mediciner som t ex penicillin.   

Vid längre frånvaro, mer än tre månader, från förskoleverksamhet kan platsen återkallas och du måste då söka på nytt om nytt behov uppstår. Detta gäller inte om ditt  barn är frånvarande på grund av sjukdom