Rutiner

Vid inskolning

Kontakta förskolan så gör vi upp om inskolningsschema. En personal är ansvarig för inskolningen som vanligtvis brukar ta en vecka ibland kan det behövas lite längre tid men det löser vi allt efter behov.

Förskolan har ett framtaget arbetssätt som bygger på forskning och beprövad erfarenhet, i syfte att skapa en god introduktion för både barn och föräldrar i förskolan.Efter varje inskolning utvärderar förskolan och vårdnadshavarna tillsammans inskolningsperioden. Resultatet analyseras  och förändringar görs för att utveckla verksamheten.

Överlämning till förskoleklass

För att få en gemensam form för överlämnandet från förskola till skola  och fritidshem inom hela rektorsområdet har skolverkets material använts fr.o.m. v.t 2017. Planen kommer att utvärderas och följas upp årligen för att övergången ska bli så bra som möjligt för det enskilda barnet.
Innehållet i överlämningarna har utvecklats, mer fokus är nu på att presentera vilka utmaningar och vilket lärande barnen fått vara med om i förskolans verksamhet, i syfte att underlätta övergången för barnen till förskoleklass och fritids.

Sjukanmälan/frånvaro

När barnen är sjuka eller lediga meddelas detta till förskolan. Sms kan användas om man vill.
Detta för att underlätta  planeringen av  verksamheten, maten och eventuellt vikarie behov.

Ring/sms:a även innan ni kommer tillbaks efter sjukdom/ledighet