Personal

Minimera
Pedagoger

Yvonne Lindström
Förskollärare
yvonne.lindstrom@skol.lulea.se
tel 0924 576 35

Maud Karlsson
Förskollärare
maud.karlsson@skol.lulea.se
tel 0924 576 35

Maria Jacobsson
Barnskötare
maria.jacobsson@skol.lulea.se
tel 0924 576 35

Malin Andersson

malin.andersson2@skol.lulea.se


Minimera
Kökets personal

​Emelie Persson
Kokerska

tel 0924 576 35Minimera
Ytterligare en nyckelfunktion?

Berit Degerman
Förskolechef

berit.degerman@skol.lulea.se
tel 0924 454163

mobil 070 29 37 685