Om vår förskola

För pedagogerna på Vitå förskola är det viktigt att barnen känner sig trygga, välkomna och att det är roligt att komma till förskolan. Vi ser barnet som en kompetent person, som själv aktivt söker efter förståelse och kunskap.

Här får barnen möjlighet att prova på olika aktiviteter, få syn på sitt eget lärande och får möjlighet att utveckla sin lekförmåga tillsammans med andra. Pedagogerna uppmanar barnens empati, själlvständighet och några av ledorden är samarbete, vi lär av varandra och tillsammans.

Pedagogerna synliggör barnens lärprocesser i ord, bild och ljud. Utifrån det och genom reflektioner med barnen och i arbetslaget stödjer vi barnen att gå vidare i sitt lärande. Dokumentationer finns uppsatta på förskolans väggar, i digitala fotoramar samt i appar på Ipad.