Avdelningar

Vitå förskola består av en avdelning KNOTTET. Vi är en åldersblandad avdelning, d.v.s. barnen kan vara hos oss från det är ett år tills de går över till förskoleklassen på hösten de år de fyller 6 år.

Dagsrutiner

06:00 Förskolan öppnar
07:30 Frukost
Vid frukost förekommer många samtal och dialoger. Vi får träna både språk och matematik, självständighetsträning, koncentration och att vänta på varandra m.m.
09:30 Utelek
Innan vi går ut hjälps vi alla åt att plocka undan efter morgonens aktiviteter i syfte att träna oss i att ta ansvar för förskolans miljö. Både innan och under utevistelsen får vi träna på många saker. Samarbeta, hjälpa varandra, matematik, språk, teknik,
naturvetenskap m.m.
10:50 Samling
Ett forum för diskussioner och samtal där alla är med och får delge sina åsikter. Vi sjunger, rim och ramsor, uppmärksammar vilka som är här och vilka som är borta. Språk och matematik namnsång.
11:00 Lunch
Kö, balansera, vänta på sin tur, inflytande, samtal, matte, språk, självständighet/tillit till sig själv hänsyn till andra.
11:45 Sovila 
Lässtund - lek
Inflytande, Språk, matematik, hänsyn, uthållighet, koncentration
14:30 Mellanmål
Många samtal och dialoger. Vi får träna både språk och matematik, självständighetsträning, koncentration och att vänta på varandra m.m.
15:00 Utelek
Samma som på förmiddagen men nu är även fritidsbarnen ute.
16:30 Fruktstund
17.30 Förskolan stänger

Tiderna för de barn som har 15tim/vecka  är tisdag - torsdag  kl 9.30-14.30