Rutiner

Inskolning
Att börja förskola är en stor omställning i ett barns liv. Därför är det av största vikt att barnet får en bra start på förskolevistelsen. Tillsammans med föräldrarna får barnet lära känna den nya miljön. När ni har fått plats på vår förskola får ni mer information om hur inskolningen går till.

Sjukanmälan/frånvaro
Ring respektive avdelning på morgonen och meddela eventuell ledighet eller sjukdom.

Blir ert barn sjukt under dagen meddelar vi er. Därför är det viktigt att vi alltid har aktuella telefonnummer där vi kan nå er under dagen.

Smittskydd för förskolan

Brandövning
En gång per termin har vi en brandövning på förskolan. Varje avdelningar har en specifik uppsamlingsplats på gården dit vi ska bege oss vid eventuell brand.

Överlämning till förskoleklass/grundskola
När det är dags att börja i förskoleklass kommer läraren från skolan och hälsar på hos oss på förskolan under vårterminen. Därefter besöker barnen skolan vid ett par tillfällen.