Om vår förskola

Vintergatans förskola består av fem åldersblandade avdelningar med barn i åldrarna 1-6 år. Samtliga avdelningar har 17 platser. Vi samarbetar över avdelningarna då vi delar in barnen efter ålder och mognad för att genomföra aktiviteter anpassade efter deras önksemål, intresse och behov.

På vår förskola arbetar vi medvetet med värdegrundsfrågor som finns med i alla våra aktiviteter med barnen. Vi tycker att leken och dess betydelse är viktig. Vi prioriterar utvistelse och rörelse i olika former.

Utifrån läroplanen har vi fokus på målen språk, matematik, teknik och naturvetenskap som vi väver in i vardagen och i våra olika projekt.

Vi har ett gemensamt projekt på förskolan "Hållbar framtid". Projektet har gemensamma mål hämtade ur läroplanen. Barnens ideér styr hur projektarbetet ser ut på de olika avdelningarna.