Minimera
LuTek

Vår förskola är med i LuTek som är ett tekniknätverk i samarbete mellan Luleå kommun, LTU och Teknikens hus. Syftet är att främja arbetet med naturvetenskap och teknik i förskolan.

Minimera
Pedagogiska nätverket

Vi är med i Pedagogiska Nätverket som har ett samarbete med Reggio Emilia institutet i Stockholm. Nätverket är ett verktyg i vår kompetensutveckling. Det är en mötesplats för oss pedagoger där vi har möjlighet att utbyta erfarenheter och ideér med andra förskolor. Pedagogiska nätverket anordnar utställningar som synliggör barnen i Luleå och föreläsningar för oss pedagoger.