Rutiner

Uddens förskola har just nu öppet  06:00 - 17:30

(vid behov öppet till 18:00)
Meddela senast dagen innan om stängningstid måste ändras. Öppnings - och stängningsavdelning kan variera från år till år.

Läsåret 2019-2020 är Humlan öppningsavdelning och Biet stängningsavdelning.

I Luleå kommun har man som arbetslös och föräldraledig rätt att ha barnen på   förskolan 15 tim/vecka

På Uddens Förskola kan ni välja mellan två olika alternativ.

Tisdag - Torsdag    8.45 - 13.45
Måndag - Torsdag  8:00 - 11.45

Ändring av tidsalternativ görs via Edwise.

Frånvaro

Om ditt barn är sjukt eller ledigt vill vi att ni meddelar oss det, så att vi kan planera dels mat, (speciellt viktigt om ditt barn har specialkost) och dels vikariebehov om någon av oss är borta.

Sjukdom  

Barnet skall orka vistas här hos oss, med allt vad det innebär - lek, utevistelse, styrda aktiviteter mm. Om vi ser att barnet inte orkar eller om barnet har feber eller har ont någonstans så ringer vi efter er, barnet behöver då sina föräldrar.

OBS speciellt viktigt är det att  barnet vid magsjuka är hemma minst 48 timmar efter det att barnet kräkts sista gången, detta för att förhindra smittspridning

Sommaröppen verksamhet

Ny rutin beträffande sommaröppen versamhet gäller fr.o.m sommaren 2018.

Vardagar mellan jul och trettondag, samt under s. k. klämdagar är personalen minimerad på grund av kompensationsledighet, och andra ledigheter.

Inskolning

Målet med inskolningen är att ditt barn ska bli tryggt med oss på Förskolan. Läs gärna beskrivning av Inskolning

Avdelningarna tillämpar två olika modeller, prata med den personal som tar emot ditt barn, och kom överens om en modell som passar avdelningens förhållningssätt och din önskan. En modell sträcker sig över c:a 3 hela dagar, och en modell är halva dagar under en till två veckor.

1 Juli 2011 blev Förskolan en egen skolform, och vi lyder numera under Skollagen. Detta medför bl.a några förändringar i tillsynsansvaret. Ni kan läsa mera i den framtagna foldern Förskolans tillsynsansvar.

Läs också Publicering av bilder på hemsidan.

Samarbete med Porsöskolan

Porsöns förskolor samarbetar med Porsöskolan. I samband med barnens sista år vid förskolan startar så smått förberedelsearbetet inför förskoleverksamheten. Berörda föräldrar erhåller kontinuerlig information och besöker skolan med sina barn.