Rutiner

Här hittar du Svartöstadens förskolas rutiner för inskolning, sjukanmälan, överlämning till grundskola och olycksfall.

Inskolning

Individuellt inskolningsschema upprättas i samråd med föräldrar. 
Inskolningen tar ca 1-2 veckor.

En pedagog håller i inskolningen, men sen är målet att barnen ska bli trygga med hela personalgruppen. Barn som redan går på förskolan är med i de nya barnets inskolning. Inskolningen blir individuellt anpassad för just ditt barn. Vi eftersträvar en dialog med barn och föräldrar.

Sjukanmälan/frånvaro

Vid frånvaro ska man meddela förskolan för att kunna planera matportioner och antal vikarier. Låt barnet få tillbaka krafterna innan det kommer tillbaka så att det orkar delta i den dagliga verksamheten, ring gärna dagen innan barnet kommer tillbaka för att meddela detta.

Förskolans 15-timmars alternativ

Följande tider gäller på Svartöstadens förskola för barn till föräldrar som är arbetssökande. Eller barn till föräldrar som är föräldralediga med nyfött syskon. Alternativ 1: måndag - fredag 08.30-11.30
Alternativ 2: tisdag - torsdag 08.30-13.30

Överlämning till förskoleklass/grundskola 

På våren, innan övergången till skolan, träffas personalrepresentanter för förskola och skola för att planera vilka dagar och vilken tid som de olika besöken skall ske.

Ett föräldramöte för blivande sexårsföräldrar hålls.

Förskollärare från skolan besöker alla barn i deras förskolemiljö där de träffas tillsammans med barnen.

Vid två till tre tillfällen går barnen på besök till skolan för att träffa sina nya kamrater och personal. Vid ett av besöken blir barnen bjudna på lunch.

Alla föräldrar får ett brev där skolan berättar när skolbesöken skall ske.

Syftet med besöken och föräldramötet är att:

  •   Barnen och föräldrar ska lära känna skolan och personalen.
  •   Barnen och föräldrar ska få ställa frågor.
  •   Föräldrar ska bli informerade.

Olycksfall

Om olyckan är framme är det viktigt att vi har aktuella telefonnummer där vi kan nå er när barnet är på förskolan. Gör gärna en kontroll på förskolans adresslista som ska finnas på varje avdelning.

Barn, elever och andra verksamhetsgrupper i Luleå kommuns verksamhetsområde är försäkrade via en kollektiv olycksfallsförsäkring. Den är en heltidsförsäkring och gäller dygnet runt, året om. 

Luleå kommuns olycksfallsförsäkring gäller för alla barn och elever i förskola, familjedaghem och fritidshem, särskola, grundskola och gymnasieskola. 

Mer information finns under olycksfallsförsäkring på vår förskolas startsida.