Förskolechefen har ordet

Jag heter Eva Stenudd och är förskolechef vid
Svartöstadens förskola och Årans förskola.

0920-45 56 74
ewa.stenudd@skol.lulea.se